ျပည္ႏွင့္ ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား သိမ္းဆည္းမိ

Zawgyi

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႕ ၂၀၃၀ အခ်ိန္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ႐ြာဘဲရပ္ကြက္ေန ဦးသိန္းထြန္း (၄၉)ႏွစ္၏ေနအိမ္သို႔ ျပည္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ေတာအုပ္ႀကီး ဦးသက္ဦးပါ ၃ ဦးတို႔ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တို႔သည္ သတင္းအရ ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြရာ ၎ေနအိမ္အေနာက္ဘက္ ဂိုေဒါင္ ၂ လုံးအတြင္းႏွင့္ အိမ္အေပၚထပ္တို႔မွ မ်က္ႏွာပါ ဆတ္ခ်ိဳ ၂ ခု၊ မ်က္ႏွာပါ ေျပာင္ခ်ိဳ ၁ ခု၊ မ်က္ႏွာမပါ ေျပာင္ခ်ိဳ ၂၃ ေခ်ာင္း၊ လိပ္ဗိုက္သား ၁၇ ခု၊ လိပ္အေပၚခြံ ၂ ခု၊ ျဖဴဆူးေတာင္ ၁၀ က်ပ္သား၊ ဝက္ဝံရိုး ၃ ေခ်ာင္း၊ ဆတ္ခ်ိဳ ၁ ေခ်ာင္း၊ မ်က္ႏွာပါ ေတာင္ဆိတ္ခ်ိဳ ၅ ေခ်ာင္း၊ မ်က္ႏွာမပါ ေတာင္ဆိတ္ခ်ိဳ ၁ ေခ်ာင္း၊ ဂ်ီသားေရ ၃ ခ်ပ္၊ မ်က္ႏွာပါ ဂ်ီခ်ိဳ ၅ ေခ်ာင္းတို႔ ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သျဖင့္ ၂၃၄၅ အခ်ိန္တြင္ ဦးသိန္းထြန္း (ဖမ္းမိ)အား ျပည္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၄၇၀/၂၀၁၈၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၁(က)/၄၀(က)ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆး လ်က္ရွိပါသည္။ 


အလားတူ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႕ ၂၀၃၀ အခ်ိန္ ျပည္ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးမႉး ဦးထိုက္လြင္ပါ ၄ ဦးတို႔ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တို႔မွ ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္း ရပ္ကြက္ေန ေက်ာ္ထြန္း(ခ)႐ုံးလီ(၅၁)ႏွစ္၏ ေနအိမ္ႏွင့္ ပြဲ႐ုံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ ဂ်ီသားေရ ၁၂ ခ်ပ္၊ လိပ္ဗိုက္ခြံ ၂၄၅ ခ်ပ္၊ လိပ္ခြံ အပိုင္းအစ ၁၂ ပိႆာ ၄၀ က်ပ္သား၊ မ်က္ႏွာပါ ဆတ္ခ်ိဳ ၃ ေခ်ာင္း၊ မ်က္ႏွာမပါ ဆတ္ခ်ိဳ ၂၁ ေခ်ာင္း၊ ဆတ္ခ်ိဳအက်ိဳး ၁ ခု၊ မ်က္ႏွာပါ ေတာင္ဆိတ္ခ်ိဳ ၄ ေခ်ာင္း၊ မ်က္ႏွာမပါ ေတာင္ဆိတ္ခ်ိဳ ၁ ေခ်ာင္း၊ ႏြားေနာက္ခ်ိဳ ၁ ေခ်ာင္း၊ သင္းေခြခ်ပ္ခြံ ၂ ပိႆာ ၂၄ က်ပ္သား၊ ျဖဴဆူး(ပုံးခြံပါ) ၁ ပိႆာ ၉၀ က်ပ္သား၊ ဝက္ဝံ လက္သည္း ၃ ခု၊ ဝက္ဝံလက္သည္းခြံကြၽတ္ ၄ ခု၊ ဂ်ီေပါက္ခ်ိဳ ၇ ေခ်ာင္း၊ ဝက္ဆြယ္ ၄ ေခ်ာင္း၊ ေတာင္ဆိတ္ခ်ိဳ ၁ ေခ်ာင္း ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သျဖင့္ ၂၃၅၀ အခ်ိန္တြင္ ေက်ာ္ထြန္း(ခ) ႐ုံးလီ(ဖမ္းမိ)အား (ျပည္)အမွတ္-၁ နယ္ေျမရဲစခန္း (ပ)၂၈၅/၂၀၁၈၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၁(က)/ ၄၀(က)ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႕ ၂၃၃၀ အခ်ိန္ ဟသၤာတခရိုင္၊ ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္ ဘက္ရဲၿမိဳ႕ေန ေဇာ္ဝင္းေမာင္(၃၂)ႏွစ္၏ေနအိမ္သို႔ ဧရာတီတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ေတာအုပ္ ဦးဝင္းမင္းထြန္းတို႔ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ သတင္းအရ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ အိမ္အေပၚထပ္မွ ဆတ္ေခါင္း(ခ်ိဳပါ) ၁ ခု၊ ဆတ္ၾကဳတ္ ခ်ိဳ ၁ ေခ်ာင္း၊ ဂ်ီေခါင္း ၁ ခု၊ ဂ်ီဦးခ်ိဳ ၃ ေခ်ာင္း၊ ေတာဝက္ဆြယ္ ၁၇ ေခ်ာင္း၊ လိပ္ရင္ဘတ္ ၂ ခု၊ ေတာဝက္ သည္းေျခ ၅ ခု၊ ဝက္ဝံလက္သည္း ၁ ခု၊ ေတာေၾကာင္လက္သည္း ၂၇ ခု၊ ေတာေၾကာင္ျမင္းအၿမီး ၁ ခု၊ ေတာေၾကာင္ျမင္းေခါင္း ၁ ခု၊ ဂ်ီသားေရ ၄ ခ်ပ္ ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သျဖင့္ ၀၃၄၅ အခ်ိန္တြင္ ေဇာ္ဝင္းေမာင္(ဖမ္းမိ)အား ဘက္ရဲနယ္ေျမရဲစခန္း(ပ)၁၆၈/၂၀၁၈၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၁(က)/ ၄၀(က) ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 


အလားတူ ၂၃၃၀ အခ်ိန္တြင္ ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တံတားဦးေက်း႐ြာေန ဝင္းျမင့္ေအာင္ (၃၇)ႏွစ္၏ေနအိမ္သို႔ ဘက္ရဲနယ္ေျမရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ေတာေခါင္း ဦးစန္းေမာင္တို႔ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ သတင္းအရဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ ေတာင္ဆိတ္ခ်ိဳ ၁ ေခ်ာင္း၊ ေျပာင္ဦးခ်ိဳ ၁ ေခ်ာင္း၊ ေတာေၾကာင္အေရခြံ ၂ ခု၊ ေတာဝက္စြယ္ ၂ ခု၊ ေတာေၾကာင္ လက္သည္း/ေျခသည္း ၃ ခု၊ ဆတ္ခ်ိဳ ၁ ေခ်ာင္း၊ ဝက္နီးတိုး ဦးေခါင္းခြံ ၂ ခု၊ ေတာေခြး ဦးေခါင္းခြံ ၃ ခု၊ ေတာေၾကာင္ဦးေခါင္းခြံ ၁ ခု၊ ေတာင္ဆိတ္လက္ရိုး ၁ ေခ်ာင္း၊ ေတာင္ဆိတ္သားေရျပား ၁ ခ်ပ္၊ ျဖဴအူမ အေျခာက္ ၁ ခုတို႔ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သျဖင့္ ၀၃၅၅ အခ်ိန္တြင္ ဝင္းျမင့္ေအာင္(ဖမ္းမိ)အား ဘက္ရဲနယ္ေျမရဲစခန္း (ပ)၁၆၉/၂၀၁၈၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၁(က)/ ၄၀(က)ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 


REF: Ministry of Home Affairs, Myanmar

Unicode

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ၂၀၃၀ အချိန် ပြည်မြို့၊ ရွာဘဲရပ်ကွက်နေ ဦးသိန်းထွန်း (၄၉)နှစ်၏နေအိမ်သို့ ပြည်မြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တောအုပ်ကြီး ဦးသက်ဦးပါ ၃ ဦးတို့ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့သည် သတင်းအရ ဝင်ရောက် ရှာဖွေရာ ၎င်းနေအိမ်အနောက်ဘက် ဂိုဒေါင် ၂ လုံးအတွင်းနှင့် အိမ်အပေါ်ထပ်တို့မှ မျက်နှာပါ ဆတ်ချို ၂ ခု၊ မျက်နှာပါ ပြောင်ချို ၁ ခု၊ မျက်နှာမပါ ပြောင်ချို ၂၃ ချောင်း၊ လိပ်ဗိုက်သား ၁၇ ခု၊ လိပ်အပေါ်ခွံ ၂ ခု၊ ဖြူဆူးတောင် ၁၀ ကျပ်သား၊ ဝက်ဝံရိုး ၃ ချောင်း၊ ဆတ်ချို ၁ ချောင်း၊ မျက်နှာပါ တောင်ဆိတ်ချို ၅ ချောင်း၊ မျက်နှာမပါ တောင်ဆိတ်ချို ၁ ချောင်း၊ ဂျီသားရေ ၃ ချပ်၊ မျက်နှာပါ ဂျီချို ၅ ချောင်းတို့ တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သဖြင့် ၂၃၄၅ အချိန်တွင် ဦးသိန်းထွန်း (ဖမ်းမိ)အား ပြည်မြို့မရဲစခန်း (ပ)၄၇၀/၂၀၁၈၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁(က)/၄၀(က)ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေး လျက်ရှိပါသည်။ 

အလားတူ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ၂၀၃၀ အချိန် ပြည်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြည်မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးမှူး ဦးထိုက်လွင်ပါ ၄ ဦးတို့ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့မှ ကျောင်းကြီးအိုးတန်း ရပ်ကွက်နေ ကျော်ထွန်း(ခ)ရုံးလီ(၅၁)နှစ်၏ နေအိမ်နှင့် ပွဲရုံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာ ဂျီသားရေ ၁၂ ချပ်၊ လိပ်ဗိုက်ခွံ ၂၄၅ ချပ်၊ လိပ်ခွံ အပိုင်းအစ ၁၂ ပိဿာ ၄၀ ကျပ်သား၊ မျက်နှာပါ ဆတ်ချို ၃ ချောင်း၊ မျက်နှာမပါ ဆတ်ချို ၂၁ ချောင်း၊ ဆတ်ချိုအကျိုး ၁ ခု၊ မျက်နှာပါ တောင်ဆိတ်ချို ၄ ချောင်း၊ မျက်နှာမပါ တောင်ဆိတ်ချို ၁ ချောင်း၊ နွားနောက်ချို ၁ ချောင်း၊ သင်းခွေချပ်ခွံ ၂ ပိဿာ ၂၄ ကျပ်သား၊ ဖြူဆူး(ပုံးခွံပါ) ၁ ပိဿာ ၉၀ ကျပ်သား၊ ဝက်ဝံ လက်သည်း ၃ ခု၊ ဝက်ဝံလက်သည်းခွံကျွတ် ၄ ခု၊ ဂျီပေါက်ချို ၇ ချောင်း၊ ဝက်ဆွယ် ၄ ချောင်း၊ တောင်ဆိတ်ချို ၁ ချောင်း တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သဖြင့် ၂၃၅၀ အချိန်တွင် ကျော်ထွန်း(ခ) ရုံးလီ(ဖမ်းမိ)အား (ပြည်)အမှတ်-၁ နယ်မြေရဲစခန်း (ပ)၂၈၅/၂၀၁၈၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝ ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁(က)/ ၄၀(က)ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ၂၃၃၀ အချိန် ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ် ဘက်ရဲမြို့နေ ဇော်ဝင်းမောင်(၃၂)နှစ်၏နေအိမ်သို့ ဧရာတီတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တောအုပ် ဦးဝင်းမင်းထွန်းတို့ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့များမှ သတင်းအရ ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာ အိမ်အပေါ်ထပ်မှ ဆတ်ခေါင်း(ချိုပါ) ၁ ခု၊ ဆတ်ကြုတ် ချို ၁ ချောင်း၊ ဂျီခေါင်း ၁ ခု၊ ဂျီဦးချို ၃ ချောင်း၊ တောဝက်ဆွယ် ၁၇ ချောင်း၊ လိပ်ရင်ဘတ် ၂ ခု၊ တောဝက် သည်းခြေ ၅ ခု၊ ဝက်ဝံလက်သည်း ၁ ခု၊ တောကြောင်လက်သည်း ၂၇ ခု၊ တောကြောင်မြင်းအမြီး ၁ ခု၊ တောကြောင်မြင်းခေါင်း ၁ ခု၊ ဂျီသားရေ ၄ ချပ် တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သဖြင့် ၀၃၄၅ အချိန်တွင် ဇော်ဝင်းမောင်(ဖမ်းမိ)အား ဘက်ရဲနယ်မြေရဲစခန်း(ပ)၁၆၈/၂၀၁၈၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁(က)/ ၄၀(က) ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ 


အလားတူ ၂၃၃၀ အချိန်တွင် ကြံခင်းမြို့နယ်၊ တံတားဦးကျေးရွာနေ ဝင်းမြင့်အောင် (၃၇)နှစ်၏နေအိမ်သို့ ဘက်ရဲနယ်မြေရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မြို့နယ်သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တောခေါင်း ဦးစန်းမောင်တို့ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့များမှ သတင်းအရဝင်ရောက်ရှာဖွေရာ တောင်ဆိတ်ချို ၁ ချောင်း၊ ပြောင်ဦးချို ၁ ချောင်း၊ တောကြောင်အရေခွံ ၂ ခု၊ တောဝက်စွယ် ၂ ခု၊ တောကြောင် လက်သည်း/ခြေသည်း ၃ ခု၊ ဆတ်ချို ၁ ချောင်း၊ ဝက်နီးတိုး ဦးခေါင်းခွံ ၂ ခု၊ တောခွေး ဦးခေါင်းခွံ ၃ ခု၊ တောကြောင်ဦးခေါင်းခွံ ၁ ခု၊ တောင်ဆိတ်လက်ရိုး ၁ ချောင်း၊ တောင်ဆိတ်သားရေပြား ၁ ချပ်၊ ဖြူအူမ အခြောက် ၁ ခုတို့တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သဖြင့် ၀၃၅၅ အချိန်တွင် ဝင်းမြင့်အောင်(ဖမ်းမိ)အား ဘက်ရဲနယ်မြေရဲစခန်း (ပ)၁၆၉/၂၀၁၈၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ နှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁(က)/ ၄၀(က)ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ 


REF: Ministry of Home Affairs, Myanmar